De Hoeksche Waard heeft veel te bieden. Samen, verbinden & doen.

Taal, wat voor jou?

Literatuureducatie is gericht op literaire competentie. Daarvan is sprake als iemand de weg weet in het brede aanbod van boeken, kennis heeft van kenmerken van literaire teksten en een beargumenteerd oordeel kan geven. In het verlengde van literatuureducatie ligt leesbevordering, het streven naar leesplezier. Beter begrip van literatuur kan daar aan bijdragen. Literatuureducatie wordt meestal tot het taalonderwijs gerekend.

Cultuur ABC!

Ontdek de diversiteit van cultuur! In het cultuur ABC presenteren we alle cultuurdisciplines.

Zoek op alfabet

Of bekijk het Overzicht

Bij de volgende lokale aanbieders is regulier aanbod beschikbaar voor deze discipline:


Bibliotheek Hoeksche Waard

Taaldolfijn Talencentrum

Bekijk filmpjes

Paginagroots