De Hoeksche Waard heeft veel te bieden. Samen, verbinden & doen.

Privacy verklaring HWA

PRIVACY VERKLARING ALGEMEEN

U bezoekt de website van Hoeksche Waard Actief. Met dit privacy informeert Hoeksche Waard Actief u over de persoonsgegevens die Hoeksche Waard Actief verzamelt middels verschillende diensten/projecten. Denk hierbij aan aanmeldingsbrieven, inschrijvingen, nieuwsbrieven en cookies. Dit geldt ook voor toekomstige formaliteiten welke persoonsgegevens met verschillende doeleinden zoals gedeeld in deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die Hoeksche Waard Actief verzamelt via haar website en inschrijfsystemen (waaronder de gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen) of met behulp van andere diensten en via ons nieuwsbriefsysteem.

 

Hoeksche Waard Actief respecteert de privacy van bezoekers van deze website en onze inschrijfsystemen en draagt zorg (i.s.m. de systeem eigenaren van onze inschrijfsystemen) voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Hiervoor worden de benodigde verwerkingsovereenkomsten tussen Hoeksche Waard Actiefen systeemeigenaar vastgesteld. 

 

Onderstaand volgt informatie over de doeleinden en manier van verwerken van uw gegevens, bij verschillende vormen van aanmelding die wij als Hoeksche Waard Actief beheren.

 

Gegevens die u verstrekt aan Hoeksche Waard Actief

Hoeksche Waard Actief verkrijgt deze via verschillende kanalen. Hoeksche Waard Actief verzamelt en slaat gegevens op voor de uitwerking van haar bedrijfsvoering. Wanneer u toestemming geeft en uw gegevens registreert kunt u dit op ieder moment weer intrekken. Dit kunt u doen via info@hoekschewaardactief.nl.

 

Contactformulier/inschrijfformulier

Als u het contactformulier invult dan verwerkt Hoeksche Waard Actief uw naam, e-mailadres en bericht ten behoeve van beantwoording van uw bericht of verdere afhandeling. Eventueel wordt de naam van uw vereniging (of aanbieder) verwerkt ten behoeve van de beantwoording. 

 

Bij registratie als deelnemers aan een project of evenement via het inschrijfformulier (via onze inschrijfsystemen) worden uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens verwerkt. Hoeksche Waard Actief bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 jaar nadat u als laatst contact heeft gehad met Hoeksche Waard Actief (of een van de initiatieven van Hoeksche Waard Actief). Bij onze systemen geeft u toestemming tot het verwerken en opslaan van uw gegevens.

 

Sollicitanten

Indien een persoon solliciteert bij Hoeksche Waard Actief via onze website of andere (digitale) kanalen, ook via de analoge post, behoudt Hoeksche Waard Actief recht uw NAW-gegevens 8 weken na uw sollicitatieprocedure te bewaren. Uw cv, sollicitatie en motivatie brief en verslagen/correspondentie worden binnen 8 weken verwijderd.

 

Nieuwsbrief

Als u bent aangemeld of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Hoeksche Waard Actief, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Voor deze toezending van de nieuwsbrief dient u expliciet toestemming te geven, tenzij u voor 25 mei 2018 al stond ingeschreven (bij onze systemen). Toestemming gebeurt via een disclaimer. U kunt zich op ieder moment via een link/button weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens uit de verzendlijst verwijderd. Wij maken gebruik van MailChimp. De gegevens worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van MailChimp.

 

Gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen

Als u bent aangemeld of zich aanmeldt bij een van onze gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen van Hoeksche Waard Actief, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u onze nieuwsbrief toe te sturen. Dit kan zowel via het inschrijfsysteem zijn als door ons nieuwsbriefsysteem van MailChimp. Voor deze toezending van de nieuwsbrief dient u expliciet toestemming te geven, tenzij u voor 25 mei 2018 al stond ingeschreven (bij onze systemen). Toestemming gebeurt via een disclaimer. Wanneer u akkoord gaat met de privacyverklaring van onze  gemeentelijke- en schoolproject inschrijfsystemen worden deze door ons (en de systeemeigenaren) gerespecteerd en volgens deze uitzonderlijk privacyverklaring beheert. U kunt zich op ieder moment via een link/button weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt worden uw gegevens uit de verzendlijst verwijderd. 

 

Vertrouwelijke gegevens, werkwijze en structuur

Hoeksche Waard Actief gaat vertrouwelijk om met gevoelige informatie. Denk dan aan persoonsgegevens die met opdrachtgevers worden uitgewisseld. Hiervoor heeft Hoeksche Waard Actief benodigde maatregelen getroffen voor het veilig borgen en verwerken van deze informatie.

 

Hoeksche Waard Actief heeft in zijn server- werksysteem (waarop o.a. opslag plaatsvindt) een twee-staps-autorisatie toegepast waarbij alleen huidige medewerkers in het systeem van Hoeksche Waard Actief kunnen. Medewerkers worden expliciet gekoppeld aan bestanden die binnen hun functie van toepassing is. Dit wil zeggen dat medewerkers niet alle gegevens van Hoeksche Waard Actief kunnen inzien. Medewerker ingedeeld als contentbeheerder, bijdrager, reageerder of lezer. Echter het MT van Hoeksche Waard Actief is geautoriseerd als manager/beheerder. Alleen de directie van Hoeksche Waard Actief is hoofdbeheerder.

 

Hoeksche Waard Actief sluit met opdrachtgevers (wanneer nodig) verwerkingsovereenkomsten passend bij sector en aanbod. Denk dan bijvoorbeeld dat wij afstemming zoeken met onderwijsinstelling met betrekking tot school- en leerlinginformatie.

 

Cookies

Hoeksche Waard Actief verzamelt bepaalde gegevens met behulp van kwaliteits- en effectiviteit cookies die worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

 

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken. Daarnaast wordt uw toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd wanneer u onze website bezoekt. U wordt middels een pop-up geïnformeerd over de doeleinden van de cookies. U kunt middels deze toestemming het plaatsen van de cookies accepteren of weigeren.

 

Hoeksche Waard Actief maakt op de website gebruik van kwaliteits- en effectiviteit cookies om het gebruik van de website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. De geldigheidsduur van de kwaliteits- en effectiviteit cookies is 1 jaar. Hoeksche Waard Actief maakt in dit verband gebruik van Google Analytics. De gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

Derden

Hoeksche Waard Actief zal de persoonsgegevens die via deze website over u worden verzameld niet verkopen aan derden (partijen buiten de organisatie van Hoeksche Waard Actief) dan wel op een andere wijze delen met derden, behoudens op de wijze zoals in dit Privacy Statement uiteengezet.

Hoeksche Waard Actief kan de persoonsgegevens die van u zijn verkregen dan wel over u zijn verzameld met behulp van deze website verstrekken aan dienstverleners die Hoeksche Waard Actief heeft ingeschakeld in het kader van de hosting of het beheer van deze website, voor het analyseren van verzamelde gegevens in verband met uw gebruik van de website, of voor het versturen van de nieuwsbrief. Daarnaast kan Hoeksche Waard Actief de persoonsgegevens die van u zijn verkregen in verband met uw deelname aan een project verstrekken aan dienstverleners die Hoeksche Waard Actief heeft ingeschakeld om het project namens Hoeksche Waard Actief te verzorgen. De hiervoor benodigde contractuele overeenkomsten worden tussen Hoeksche Waard Actief en de dienstverleners vastgesteld.

 

Hoeksche Waard Actief behoudt zich het recht voor om uw via de website verzamelde persoonsgegevens over te dragen in het geval dat Hoeksche Waard Actief (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt of overdraagt.

 

Uw privacyrechten

Hoeksche Waard Actief is zich ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk:


Hoeksche Waard Actief zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens die Hoeksche Waard Actief verzamelt via deze website. Vanwege het open karakter van het internet kan Hoeksche Waard Actief niet garanderen dat de onderlinge communicatie tussen u en de website, dan wel de informatie opgeslagen op de website, volledige bescherming kan genieten. In geval van aantasting van de beveiliging van de systemen, waarop uw gegevens door Hoeksche Waard Actief worden opgeslagen (datalekken), zal Hoeksche Waard Actief de benodigde stappen nemen ter bescherming van uw gegevens. Tevens zal Hoeksche Waard Actief, indien wet- en regelgeving dit vereist, u op de hoogte brengen van de inbreuk.

 

 

Als u in het kader van uw privacyrechten een verzoek bij Hoeksche Waard Actief wilt indienen, dan kunt u daarvoor contact met Hoeksche Waard Actief opnemen via info@hoekschewaardactief.nl. Hoeksche Waard Actief kan u ter verificatie om bewijs van uw identiteit vragen. Hoeksche Waard Actiefstreeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. Tevens heeft u het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoeksche Waard Actief, wanneer u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Over Hoeksche Waard Actief

Hoeksche Waard Actief is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: Hoeksche Waard Actief, kantoor De Vriesstraat 26 3261 PC Oude-Beijerland. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen via info@hoekschewaardactief.nl.

 

Aanpassen privacy verklaring

Hoeksche Waard Actief behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website of inschrijfsystemen van Hoeksche Waard Actief worden gepubliceerd. Hoeksche Waard Actief raadt u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

 

Dit privacyverklaring is laatst aangepast op: 18-10-2019.


PRIVACY VERKLARING OVER HET SYSTEEM

Samengevat
Sportscan B.V. verwerkt persoonsgegevens over u (of uw kinderen) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De website wordt lokaal ingezet veelal in opdracht van de gemeente, welzijnsorganisatie of sportbedrijf. Deze privacyverklaring geeft u uitleg over de wijze waarop de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen. Sportscan B.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door het bezoeken van deze website en/of gebruik maken van onze diensten op deze website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte van (enkele van) uw persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacyverklaring, verzoeken wij u geen account aan te maken en geen gebruik te maken van deze website en/of onze diensten.

Uitgebreid
Sportscan B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens of die van uw kind(eren) die u via www.sportpas.nl (verder “website”) verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en activiteitenaanbieders (verder “aanbieder”) van en via deze website. De website wordt lokaal ingezet veelal in opdracht van een gemeente, welzijnsorganisatie of sportbedrijf (verder “Licentiehouder”). Deze privacyverklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen. Sportscan B.V. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. 

Door het bezoeken van deze website en/of gebruik maken van onze diensten op deze website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte van (enkele van) uw persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacyverklaring, verzoeken wij u geen account aan te maken en geen gebruik te maken van deze website en/of onze diensten.

1 VERWERKING VAN UW GEGEVENS
1.1 Wanneer u zich als deelnemer via deze website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf of uw kind te verstrekken. Sportscan B.V. verwerkt maximaal (maar lang niet altijd) de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadressen (deelnemer en indien van toepassing ouder), sportdeelname en schoolinformatie (naam school en groep). Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in te schrijven voor activiteiten en aanvullende vragen te beantwoorden, in correspondentie en telefonisch: gegevens over uw activiteiten op onze website, lijst met contactgegevens van de klant via de Sportpas App, IP-adres en internetbrowser en apparaat type. Sportscan B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: ras (dit verzinnen wij zelf ook niet maar de wet schrijft voor dat als de website de mogelijkheid biedt een afbeelding te uploaden bij uw profiel dat dit aangemerkt dient te worden als mogelijke persoonsgegeven), gezondheid (de vraag of u aan sport doet en zo ja bij welke vereniging), gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst verzamelt ook gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als ouder of voogd geeft u toestemming bij het aanmaken van een account. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@sportpas.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Deze persoonsgegevens worden door ons en de licentie- houder verwerkt voor de registratie, aanmelding en werking van de website en de bijbehorende dienstverlening/activiteit. 
1.2 Bij de doorgifte van uw aanmelding voor een activiteit worden de volgende gegevens aan de aanbieder doorgegeven: voor- en achternaam, geslacht, leeftijd en telefoonnummer. Tot de overige (persoons)gegevens heeft de aanbieder geen toegang. De aanbieder/vereniging heeft uitsluitend via het sportpas.nl- systeem de mogelijkheid de aangemelde deelnemers een e-mailbericht te sturen, dus zonder het prijsgeven / bekendmaken van uw mailadres.
1.3 Daarnaast houden wij via deze website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie op deze website, het verzenden van chatberichten aan onze Klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons). 
1.4 Wanneer u zich als aanbieder via deze website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf of de aanbieder te verstrekken zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden door ons en de licentiehouder op de site gepubliceerd en verwerkt voor de registratie, aanmelding en werking van de website en de bijbehorende dienstverlening/activiteit.
1.5 Inschrijven zonder account. Op een aantal sites is het mogelijk om in te schrijven zonder account. Dit wordt zichtbaar indien u klikt op de inschrijven knop bij de activiteit. U schrijft zich dan in door e-mailadres, naam, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer in te voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt zoals in deze privacyverklaring uitgelegd. U dient hiervoor ook actief toestemming te geven.

2 GEBRUIK VAN UW GEGEVENS
2.1 Sportscan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: het afhandelen van uw inschrijving of betaling, verzenden van nieuwsbrieven of informatiemails, om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Sportscan B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Sportscan B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en bezoekgedrag op deze website) of om bijvoorbeeld aan anonieme rapportage te maken met gebruikscijfers voor de gemeenteraad.
2.2 Wij en/of de licentiehouder kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze website en/of onze diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op deze website en/of de dienstverlening. 
2.3 U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven in artikel 2.2 genoemd en/of uw toestemming hiervoor intrekken. Dit kunt u doen door ons hierover te informeren en contact met ons op te nemen (via onze contactgegevens zoals in deze tekst en op de website weergegeven). 
2.4 Middels het via deze website vrijwillig plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie over deze website en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op deze website en in promotiemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats identificeren.
2.5. Heeft u een account of gaat u een account aanmaken, dan gaat u akkoord dat u 4 keer per jaar een nieuwsbrief van uw licentiehouder (met een update van diverse activiteiten) Hoeksche Waard Actief/Regiekr8 ontvangt (via haar externe nieuwsbriefsysteem). Hiervoor wordt alleen uw voor- en achternaam en e-mail adres gebruikt.

3 OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS
3.1 De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden door ons opgeslagen op onze servers in Nederland. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot Sportscan medewerkers en medewerkers van de Licentiehouder op grond van de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring en voor mogelijke andere (toekomstige) doeleinden waarover wij u tijdig via deze privacyverklaring op de hoogte stellen. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
3.2 De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van deze website en/of onze diensten. Zo kunnen uw persoonsgegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan IT-service providers en/of andere derden ten behoeve van de door u via de website uitgevoerde (iDeal)betalingen en/of ondersteunende diensten.
3.3 Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Sportscan B.V., behoudt Sportscan B.V. het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen. 
3.4 Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van Sportscan B.V., de licentiehouder en derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.

4 COOKIES
4.1 Cookies zijn kleine hoeveelheden (tekst)informatie die op uw computer worden opgeslagen. Sportscan B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Besef dat wanneer u uw webbrowser instelt om geen cookies te accepteren, u niet in staat bent om (volledig) gebruik te maken van sommige functies op deze website. Cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie zoals uw naam, woonadres, telefoonnummer en/of leeftijd.
4.2 Uw web browser genereert ook andere informatie zoals de taal van de door u bezochte website en uw IP-adres. Uw IP-adres bestaat uit een reeks getallen die aan uw computer wordt toegewezen tijdens een browser sessie wanneer u toegang tot het internet krijgt via uw internet service provider of uw netwerk. Uw IP-adres wordt automatisch door onze servers opgeslagen en door ons gebruikt om bezoekgegevens over onze website te verzamelen. Deze bezoekgegevens worden door ons gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op deze website en voor de optimalisatie van de inrichting van deze website en onze dienstverlening. 
4.3 Wij gebruiken cookies alleen voor de duur van uw bezoek aan deze website, tenzij u het gebruik van cookies heeft geweigerd of beperkt op de wijze zoals hierboven onder 4.1 vermeld.

5 VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS
5.1 Sportscan B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesk@sportpas.nl 
5.2 Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen. 
5.3 Uw gegevens worden versleuteld verzonden en versleuteld opgeslagen in de database (zie het slotje in de url). Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonsgegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
5.4 Sportscan B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is gekoppeld aan de looptijd van de licentie van de licentiehouder. Nadat de licentie beëindigd is zullen uw gegevens binnen een half jaar worden verwijderd uit onze database. Accounts van deelnemers waarop twee jaar niet is ingelogd worden verwijderd uit de database. Zelf kunt u uw account op elk gewenst moment verwijderen. Dit doet u door in te loggen en vervolgens uw account te verwijderen bovenaan uw profielpagina.

6 TOEGANG TOT GEGEVENS
6.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Dit kunt u doen via de website onder de button ‘Direct inloggen’. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar helpdesk@sportpas.nl. Sportscan B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7 WIJZIGINGEN
7.1 Sportscan B.V. behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Elke verandering in deze privacyverklaring zal worden geplaatst op deze website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Sportscan B.V.

8 CONTACT
8.1 Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan: Sportscan B.V., Kerkplein 30, 7721 AD Dalfsen. U kunt hiervoor ook e-mailen naar info@sportscan.nl of bellen met tel. 0529 – 760 009. Sportscan B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05068434. Het BTW-nummer van Sportscan B.V. is NL 9098.15.679.B01. privacyverklaring versie 2.1, mei 2018.