AANJAGER IN DE HOEKSCHE WAARD | 0186 68 58 02

Jeugdsport- en cultuurfonds

JEUGDSPORTFONDS IN DE HOEKSCHE WAARD

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

WAAROM IS HET JEUGDSPORTFONDS NODIG?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

SPORTEN IS GEZOND

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland

EEN AANTAL VOORWAARDEN

Denkt u in aanmerking te komen voor bovengenoemd fonds? Lees dan voorwaarde die gelden in de regio Hoeksche Waard. Een aanvraag moet worden ingediend door een intermediair. Het team van Hoeksche Waard Actief is intermediair!

WIJ HELPEN JOU!

De medewerkers van Hoeksche Waard Actief zijn intermediair en kunnen een aanvraag voor u indienen. Kom in contact met onze medewerkers via onderstaand e-mailadres, telefoonnummer.

Gemeente Oud-Beijerland
Doortje de Boer - doortje@vrwelzijn.nl - 06 14116722
Ilse Corvers - ilse@vrwelzijn.nl - 06 15413440
Nikki Korpel - nikki@vrwelzijn.nl - 06 53466549

Gemeente Cromstrijen
Kirsten Bakker - kirsten@vrwelzijn.nl - 06 38418420
Danny Dijkhuizen - danny@vrwelzijn.nl - 06 51954226

Gemeente Korendijk
Nathalie Nuij - nathalie@vrwelzijn.nl - 06 17578981